Проектирование, монтаж и настройка АТС, мини АТС в Беларуси